Condicions

Capacitat:

No es permet un nombre superior de persones al que consta a la reserva. En cas de ser més persones de forma puntual, cal indicar-ho en el moment de reservar.

Si acabeu sent més persones de les previstes inicialment, es pot actualitzar la reserva, sempre que la capacitat màxima ho permeti i us tornarem a enviar la confirmació de la reserva amb el nombre de persones actualitzades.

El nombre de persones seran exclusivament les indiciades en el contracte, comptant els nens a partir de 2 anys. Es podrà impedir l’entrada si se supera el nombre permès o bé es podrà desallotjar la casa en cas de detectar-ho durant l’estada. La reserva quedarà cancel·lada de forma automàtica.

 

Nombre de persones:

A partir de 2 anys, els comptem per tenir en compte la capacitat màxima. Igualment, cal informar del nombre total de persones en formalitzar la reserva, inclosos els nadons.

 

Registre de viatgers:

Per normativa de la Generalitat de Catalunya, serà necessari efectuar la identificació i registre de totes les persones (DNI o passaport, nom i cognoms, data naixement, nacionalitat)

 

Bressol/Trona:

En cas que necessiteu un bressol, en el moment de fer la reserva cal sol·licitar-ho expressament. Té un cost de 30€/estada. El bressol ve equipat amb matalàs i llençols.

Si necessiteu una trona, cal també indicar-ho en el moment de realitzar la reserva. No té cap cost addicional.

 

Neteja:

Cal deixar la casa i els exteriors ordenats i recollits, en el mateix ordre en què s’ha trobat en arribar, la cuina neta i amb els estris, vaixella i electrodomèstics nets i retirar les restes d’aliments i begudes. Cal llençar les escombraries que s’hagin generat durant l’estada. Posteriorment, nosaltres ens fem càrrec de la neteja completa.

 

Fiança:

En totes les estades demanem una fiança que es calcula al moment  de la reserva.  La fiança és un bloqueig amb targeta de crèdit/dèbit.

La fiança queda desbloquejada en un termini de 48 hores des de la finalització de l’estada, per tal de comprovar el correcte estat de l’allotjament. La fiança es retornarà a la mateixa targeta.

En cas de desperfectes - deixar la casa bruta, no llençar les escombraries, llençar burilles al terra de la casa o jardí, llençar objectes a la piscina o fer un mal ús de la piscina, deixar estar els animals de companyia al sofà, utilitzar les mantes pels animals de companyia i qualsevol mal ús de la casa que representi hores de neteja addicionals així com no complir amb qualsevol de les obligacions del client especificades en el contracte, El Serrat es reserva el dret a retenir la quantitat pertinent de la fiança per a cobrir el cost dels desperfectes ocasionats o les hores de neteja extres.

 

Es pot organitzar una festa / esdeveniment?

No  es permeten festes "tipus discoteca", ni portar aparells de música externs (incloent bafles), ni col·locar altaveus o posar música a l'exterior del allotjament. Tampoc es permeten celebracions que impliquin un nombre de persones superior al indicat a la reserva. Una celebració o esdeveniment d'aquest tipus portaria al desallotjament immediat de la casa, sense dret a cap reclamació ni reemborsament.

 

Anul·lacions:

L’anul·lació de la reserva donarà lloc a les següents penalitzacions:

El 50% de l’import pagat, quan l’anul·lació es realitzi amb més de 90 dies d’antelació al registre d’entrada.

El 100% de l’import pagat, quan l’anul·lació es realitzi amb 90 o menys dies d’antelació al registre d’entrada.

Per circumstàncies fora de control del client o per causes de força major, s’aplica el mateix criteri d’anul·lació.